راه اندازی نسخه جدید سایت (1393/06/25)
نسخه جدید (۲) لینک باکس مجیک پی سی راه اندازی شد، در این نسخه تغییرات اساسی در سیستم اعمال شده است و به زودی سایر امکانات فعال خواهد شد.