تبلیغات در باکس مجیک پی سی

لیست هزینه تبلیغات در لینک باکس مجیک پی سی

محل نمایش بنر مدت سایز هزینه نمایش سفارش
صفحه اصلی سایت (بنری)  1 ماه  468x60  پرداخت آنلاین
صفحه اصلی سایت (متنی)  1 ماه  پرداخت آنلاین
وبگاه اعضا (بنری)  1 ماه  120x240  پرداخت آنلاین
لینک باکس (بالا)  1 ماه  468x60  پرداخت آنلاین
لینک باکس (پایین)  1 ماه  468x60  پرداخت آنلاین
لینک باکس (لینک ثابت)  1 ماه  پرداخت آنلاین
  تمامی هزینه ها در جدول فوق به تومان میباشند.